Trafikteki Haklarımız ve Biz!

Malum ülkemiz şartları, küçük Avrupa ülkeleriyle bile kıyaslandığında, bisiklet sporu için çok da ümit verici değil. Avrupa’nın küçük popülasyonlu ülkelerinde bile bisiklete, bisikletliye verilen önem bizden oldukça ileride. Bisiklet yollarımız yavaş yavaş büyüyor fakat işin hızlanması lazım. Bisiklet yollarında mangal yakmak, araba park etmek, tüm dünyaya kulaklarını tıkayarak yürüyüş yapmak serbest olursa akabinde oluşacak kazalarında tek müsebbibi biz oluyoruz. Bisiklet yolu olmayan araç yollarında, sağ şerit kanunen bisikletlilerle paylaşılmalı fakat bundan kimsenin haberi yok olsa da kaale alan yok.

Peki trafikte seyir halindeyken hangi haklara sahibiz ve uymamız gereken kurallar neler?

Trafik içerisinde bir belgeye ihtiyacımız yok yalnız aşağıdaki madde de belirtildiği gibi yaş sınırı bulunur.

BEŞİNCİ KISIM

Sürü Belgeleri ve Sürücü Belgesi alma zorunluluğu:

Madde 37 – Sürücü belgesi almaları zorunlu olmamakla beraber; Bisiklet kullananların 11, motorsuz taşıtları kullananlar ile hayvan sürücülerinin 13 yaşını bitirmiş olmaları, bedensel ve ruhsal bakımdan sağlıklı bulunmaları zorunludur.

Trafik işaret ve işaretçilerinin olmadığı yollarda yol üstünlüğü yayalar ile bize ait. Belirtmek isterim ki yayaların da bizimle kıyasladığımızda yol üstünlüğü bulunuyor.

Sürücülerin Uyacağı Diğer Kurallar
Dönüşler (Doğrultu Değiştirme)
Madde 102 – Aksine bir işaret yoksa dönüş yaparak doğrultu değiştirecek olan araç sürücüleri;

 Sağa dönüşlerde;
1) Dönüş işareti vermeye,
2) Sağ şeride veya işaretlerde dönüş izni verilen şeride girmeye,
3) Hızını azaltmaya
4) Dönüş sırasında varsa kurallara uygun olarak karşıya geçen yayalara ve bisiklet yolundaki bisikletlilere geçiş hakkı vermeye mecburdurlar.

Gelelim bizim yükümlülüklerimize

Bisiklet, Motorlu Bisiklet, Motorsiklet ve Sürücüleri ile İlgili Kurallar

Madde 136 – Bisiklet, motorlu bisiklet ve motorsiklet sürücülerinin uyacakları kurallar aşağıda gösterilmiştir

A) Bisiklet, motorlu bisiklet ve motosikletlerin;

1) Yaya yollarında sürülmesi,

2) Ayrı bir bisiklet yolu olduğu halde, bisiklet ve motorlu bisikletlerin taşıt yollarında sürülmesi,

3) İkiden fazlasının taşıt yolunun bir şeridinde yan yana sürülmesi,

4) Bunlara sürücü arkasında yeterli oturma yeri olsa bile bir kişiden fazlasının taşınması,

5) Sürücü arkasında yeterli oturma yeri olsa bile bir kişiden fazlasının taşınması

6) Bu araşlarla, diğer araçlar izlenirken, geçilirken, manevra yapılırken, karayolunu kullananların hareketini zorlaştırıcı, tehlike doğurucu davranışlarda bulunulması,

7) İzin alınarak yapılan gösteriler dışında, bu araçlar üzerinde akrobatik hareketler yapılması,

8) Bunların, başka bir araca bağlanarak asılıp tutunarak sürülmesi,

9) Sürülmeleri sırasında; elde bagaj, paket ve benzerlerinin taşınması, bu yönetmeliğin 134 üncü maddesinde kurallara aykırı yük yüklenmesi,

10) Üç tekerlekli ve özel şekilde imal edilmiş motosikletler hariç, bu araçlar üzerine kasa, sandık ve benzerleri yaptırılarak ve karayollarında sürülerek ticari amaçlı yük taşımalarında kullanılması

Yasaktır.

Araçlarda Bulundurulması Gereken Teçhizat ile Bunların Niteliklerini Gösteren Cetvel

Motorsuz Taşıtlar

Far – Beyaz ışık verecek ve 20 metre önü aydınlatabilecek evsafta, önde bir adet lamba olacak.

Fren – Emniyetle durmayı sağlayabilecek; ön ve arka tekerleklere kumanda edecek, birbirinden ayrı iki adet olacak.

İhbar Alet – Normal olarak 30 metreden duyulabilecek ses çıkarabilen zil, korna veya benzeri ses aleti olacak.

Sandık (yük taşıyanlarda bulunan)- Sürücünün rahat ve emniyetle görüşüne ve kullanmasına engel teşkil etmeyecek, genişliği, iki tekerleklilerde 80 cm, üç tekerleklilerde 160 cm’yi geçmeyecektir.

Madde 100 de ise bisikletliler olarak uymamız gereken hız limitleri belirlenmiş; Aksi bir tabela yoksa yerleşim yeri içerisinde maksimum 30 km/s. Otoyollar dışındaki yollarda ise 45 km/s şeklinde belirlenmiştir.

Trafik yönetmeliği içerisindeki haklarımız ve uymamız gereken kuralları elimizden geldiğinde derleyerek mevzuatın içinde kaybolmadan aktarmaya çalıştık. Bu kuralların yanında özellikle yol bisikleti kullanıcıları için küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Tam hızımı almışken denk gelen kırmızı ışık bir çoğumuz için durmayı gerektirmeyen bir engel olabilir fakat burada yayaların karşıdan karşıya geçme hakkını gasp ettiğimizi de hatırlatmak isterim. Ülkemizde iki teker üzerindeki sürücüye olan saygı yok denecek kadar az fakat araç sürücülerini uymadıkları kurallar için tenkit etmeden önce, biz kurallara uyarak duyarlılığımızı arttırmalıyız.